Futures

Futures of ook wel Termijncontracten:

Een Future is een contract om in de toekomst een onderliggende waarde te verhandelen tegen een prijs die nu overeengekomen is. U kunt handelen op indexen, grondstoffen of valuta. U kunt met dit product met een relatief kleine investering hoge rendementen behalen, maar u kunt ook uw inleg verliezen. 
U kunt een contract verkopen (Future Short) of kopen (Future Long).
Het product is zeker niet geschikt voor beginnende beleggers.
Elke dag worden de prijsverschillen verrekend. Vandaar dat u een bedrag moet reserveren (de margin) op uw beleggingsrekening. Dit bedrag is verschillend, afhankelijk van de grootte van het contractbedrag en de volatiliteit van de index, grondstof of valuta. Vanwege het hoge risico handelt BZN zelf niet in futures.
Heeft u voldoende vermogen (enkele tonnen vrij te besteden) dan kunt u overwegen om eens een contract op bijvoorbeeld de EUR/USD te kopen of verkopen. Daar wordt
24 uur per dag in gehandeld. U kunt dan ook een stoploss inleggen zodat een verlies wordt beperkt.

Aan het einde van de looptijd is er OF fysieke levering OF cash settlement.
Over het algemeen worden de futures vόόr de afloopdatum gesloten. Beleggers hebben er geen behoefte aan om bijvoorbeeld een schip met olie in de achtertuin geleverd te krijgen bij een long-positie. Let dus op de laatste datum waarop u een contract nog terug kunt kopen!

Voorbeeld:

Stel u koopt het minicontract september 2021 op 4 juni 2021

De aankoop bedraagt dan 50 x $4.227,75 = $ 211.307,00.

Hierover moet een initial margin worden gestort bij uw bank van ca. €18.000. Dit om te voorkomen dat u later niet aan uw verplichtingen kunt voldoen. Dit bedrag wordt telkens bijgesteld indien de bank dat nodig vindt. Lukt een verhoging niet dan zal uw positie direct worden gesloten. Vandaar mijn opmerking hiervoor dat futures niet geschikt zijn voor kleine beleggers.

U kunt altijd bij uw platform waarmee u zaken doet eens oefenen met een positie. Zolang u nog niet op de “verzendknop” heeft gedrukt krijgt u te zien wat wel en niet mogelijk is.

Theo Bussink
6 juni 2021