Jaaroverzicht 2016

De aandelenbeurs in Nederland bewoog zich in 2016 heftig
De op- en neergaande bewegingen van de Nederlandse indexen leken wel op een roller-coaster. De stagnering van de Chinese economie, Italiaanse banken die er slecht voorstaan, het referendum over de Brexit, renteverhoging, dalende obligatiekoersen, het zijn allemaal zaken waar beleggers in aandelen een hekel aan hebben.
Doch steeds herstelden de dalende aandelenkoersen zich bijzonder snel. De AEX sloot het jaar af met een winst van 9,36% op 483,17 punten. De hoofdfondsen deden het vooral in de laatste maand bijzonder goed. De Midkap deed het veel slechter met een verlies van 1,54% op 687,25.

De grafiek van het verloop van de AEX in 2016

Vermindering van de olieproductie gelooft niemand
Hoewel de OPEC eind 2016 afspraken heeft gemaakt tussen de leden om de olieproductie te verminderen, geloven nog maar weinigen of dit echt gaat lukken.
De VS met hun schalieolie zullen naar verwachting roet in het eten gooien door de productie op te voeren door stilgelegde rigs weer in productie te nemen. Uiteindelijk zal dat weer leiden tot overproductie in de wereld, met de kans dat de prijzen van zowel de Brent als de WTI weer zullen gaan dalen. De volatiliteit blijft op deze markten voorlopig  dan ook wel bestaan.

Prijs Brent-olie 2016

Bron: Oilprice-net

Grafiek boortorens (rigs) USA

De wereld in een oogopslag
Evenals vorig jaar ziet u hierna een selectie van landen en hun ontwikkelingen.

De gegevens staan in het magazine fd.OUTLOOK van december 2016, een bijlage van Het Financieele Dagblad.
Alle cijfers zijn prognoses voor 2017. Het BBP staat in US-dollars en is berekend op basis van voorspellingen van de wisselkoers. De kkp (koopkrachtpariteit) geeft een reële vergelijking van de individuele welvaart.BRIC-landen
Van de zogenaamde BRIC-landen heeft India het grootst verwacht groeipercentage in 2017, gevolgd door China. India staat erom bekend dat slechts zo’n 3% van de burgers inkomstenbelasting betaalt. Dit wordt het ongeorganiseerde deel van de economie genoemd. Transacties vinden allemaal in contanten plaats waardoor die worden onttrokken aan de fiscus. De niet geïncasseerde belastingen zouden kunnen worden aangewend voor verhoging van het levenspeil van de ongeveer 270 miljoen Indiërs die moeten leven van minder dan $ 2,00 per dag. Brazilië en Rusland groeien aanmerkelijk minder. Beide landen hebben last van de lage grondstofprijzen. Vooral de olieprijzen, die gehalveerd zijn, drukken de groei van het BBP fors.

Rente in Europa en de VS

Duitsland en Nederland
De ECB heeft er in 2016 alles aan gedaan om de rente laag te houden. Het opkoopprogramma loopt nog door tot eind 2017, maar die zal de laatste maanden wat afnemen. Hoewel de rente wat oploopt, is toch de verwachting dat deze dit jaar historisch gezien laag blijft. Door verkiezingen in Duitsland, Nederland en Frankrijk zullen de markten nerveus blijven. Hoe de gesprekken over de Brexit gaan lopen staat in de sterren geschreven. Ooit zal de rente oplopen. Dat betekent dat we voorlopig niet in langlopende obligaties moeten gaan beleggen. Immers de koersen van obligaties gedragen zich tegengesteld aan de rente. Dat wil zeggen bij oplopende rente daalt de koers. Het grotere koersverlies slokt de rente geheel op. Als beleggers toch obligaties willen kopen, dan liever kortlopende.

De Verenigde Staten
In de VS loopt de rente na de verkiezing van Trump als president gestaag op naar boven de 2,5% voor een tienjarige staatslening. De verwachting is dat investeringen in de VS in 2017 fors zullen oplopen, wanneer de beloften van Donald Trump, na
20 januari als 45ste president van de US, tenminste worden waargemaakt. Dit zal de staatsschuld omhoog jagen, met stijgende rentes tot gevolg.

Naar verwachting wordt de euro in 2017 zwakker ten opzichte van de US-dollar
Volgens verwachtingen wordt de euro zwakker. Een koers a pari (EUR/USD = 1) is niet ondenkbaar op korte termijn. Dit alles heeft te maken met de vele beloften die Donald Trump tijdens zijn verkiezingscampagne heeft gedaan. Beleggers hebben er vertrouwen in. Voor de export is een duurdere dollar voor Europa een voordeel omdat men er meer euro’s voor terug krijgt bij omwisseling. Voor de import van b.v. olie en andere grondstoffen, genoteerd in US-dollars, is het weer een nadeel. Wanneer de dollar sterker wordt is het voor beleggers ook interessant om daarin te beleggen. Als beleggers Amerikaanse aandelen aankopen, dan profiteert men naast de koersstijging van het aandeel ook van een stijgende dollarkoers. Maar pas op! De koersen van aandelen of valuta’s zullen nooit in een rechte lijn omhoog gaan.

De voorkeur van beleggers gaat op dit moment uit naar Amerikaanse aandelen
Beleggers hebben op dit moment de voorkeur voor Amerikaanse aandelen. De economie van het land van de ongekende mogelijkheden staat er goed voor. Het is alleen oppassen of er niet op de top van de markt wordt gekocht. De Dow Jones, de Nasdaq en de S&P staan op de hoogste standen. Misschien kan men beter nu even wachten tot de koersen wat terugvallen. Misschien moeten we ook wel afwachten totdat Trump is ingezworen. Als hij daarna nog dezelfde toon aanslaat als tijdens de verkiezingen, dan kan Wallstreet nog een mooi ritje maken. Maar zoals vaak wordt gezegd; leg niet alle eieren in één mandje. Kijk ook naar Europese aandelen met een goed dividendrendement of prima winstverwachtingen voor 2017. Koninklijke Olie, Unilever en voedingsfondsen zijn aandelen die een goed tot een redelijke dividend uitkeren. Olie en gas zullen we voorlopig nog voldoende gebruiken, terwijl we tevens dagelijks ons voedsel blijven kopen.


Toelichting op het jaaroverzicht indexen, valuta en grondstoffen 2016 en vooruitzichten voor 2017
Verschillende cijfers binnen het jaaroverzicht “ indexen, valuta en grondstoffen 2016” zijn hiervoor reeds besproken. Hier volgt in het kort nog de ontwikkeling van enkele goederen of groepen van goederen.

China gaat de markt weer op voor grondstoffen
Premier Xi Jinping van China gaat in 2017 de markt weer op om enorme voorraden metalen aan te leggen. De reden is dat China de komende jaren $ 26 biljoen wil investeren in zijn economie. Nieuwe moderne fabriekscomplexen worden opgezet om het westen te kunnen bijbenen. Het Volkscongres zal in het najaar bovendien een deel van de top van de Communistische Partij vervangen. De spanning die daarmee gepaard gaat, leidt ertoe dat premier Xi Jinping geen risico wil lopen dat er onrust onder staalarbeiders en kolenwinners komt. Tevens zijn de legendarische Chinese voorraden metalen intussen drastisch gekrompen. Handelaren op de termijnmarkt spelen er begin 2017 al aardig op in. De prijzen van palladium (+13%), platina(+6%), koper en zink (+4%), zijn binnen een halve maand flink gestegen.

Afschaffing productie- en exportplafond voor suikerproducenten in de EU
Na het melkquotum wordt ook het suikerbietenquotum in oktober 2017 afgeschaft. Daardoor zal Nederland moeten concurreren op de wereldmarkt voor suiker. We weten inmiddels hoe het de melkboeren is vergaan met opbrengstprijzen van melk die onder de kostprijs kwamen te liggen. Gaat hetzelfde plaatsvinden voor de suikerbietentelers? De verwachting is dat volgend bietenseizoen 200.000 ton meer suiker wordt geproduceerd. Dat betekent dat er ca. 25% meer bieten worden geteeld. De Franse suikerbiettelers zullen naar verwachting 20% uitbreiden. Op termijn zal dit leiden tot prijsdruk. De EU-landen zullen immers moeten concurreren op de wereldmarkt waar de prijs begin januari 2017 op zo’n $ 540,00 per ton ligt.

Bij de agroproducten in het overzicht 2016 is alleen de prijs van sojabonen gestegen
De prijs van sojabonen is in 2016 als enige gestegen met 17,68%. De overige drie producten zijn gedaald. Rijst is zelfs bijna 22% gedaald. Weersomstandigheden, ziekten, overschotten of tekorten etc. hebben allemaal invloed op de prijzen van de agroproducten.

Tropische producten werden over het algemeen flink duurder
Sinaasappelsap en suiker waren de prijstoppers van 2016. Hiervoor is al aangegeven dat 2017 wat de suiker betreft, het tij van de prijzen zich wel eens zou kunnen keren.

 

Tot slot wenst BZN alle beleggers veel succes in het nieuwe jaar
in 2017 wensen wij u veel succes met de beleggingen bij BZN. Natuurlijk profiteert u ook in privé van de kennis die u opdoet tijdens onze maandelijkse bijeenkomsten. Het verloop van de beurskoersen voorspellen is zelfs voor kenners onmogelijk te voorspellen. Er kunnen vreemde gebeurtenissen tijdens het jaar plaatsvinden, waardoor beurzen ineens een andere weg inslaan. De algemene trend in de gaten houden is het minste wat we kunnen doen. Economische cijfers die een bepaalde trend tonen zijn een leidraad wat er met de koersen van ondernemingen zal gaan gebeuren.

Heeft u vrienden of kennissen die interesse hebben in beleggen en het wereldgebeuren daaromheen? Neem ze eens een keer vrijblijvend mee naar onze bijeenkomst. Op onze site worden de data vermeld. We kunnen best wat (jonge) aanwas gebruiken.

Tot ziens op onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar.

Theo Bussink