Juli 2017

Beurs en economisch nieuws juli 2017

Het Duitse ondernemersklimaat en Brutoinlandsprodukt
Onderstaand treft u een grafiek aan van de ontwikkeling van het Duitse GBP (Brutoinlandsprodukt).
In Nederland noemen we dat het BBP ofwel Bruto Binnenlands Product.
De IFO-index is een typisch Duits maandelijks onderzoek naar het ondernemersklimaat voor de komende zes maanden. Dit vindt aan het begin van elke maand plaats aan de hand van een vragenlijst die aan zo’n 7000 ondernemingen wordt verzonden.
De uitkomsten daarvan worden in onderstaande grafiek, naast het BIP, verwerkt. Waarom deze grafiek van juist dit land? Duitsland is het land waar we de meeste buitenlandse handel mee drijven. Schijnt de zon in Duitsland dan is dat goed voor onze handel. Gaat het daar wat minder dan merken we dat in Nederland natuurlijk ook. We zien dat de IFO-index op de top staat sinds 1998.

Komt de VIX eindelijk eens in beweging?
Op TV tijdens het journaal wordt soms gezegd dat de aandelen op de beurs erg beweeglijk waren. Wat bedoelen ze daarmee?
Beweeglijkheid wordt vaak volatiliteit genoemd. Er zijn op de beurs altijd aandelen met een hoge volatiliteit (zoals ArcelorMittal) en lage volatiliteit (zoals Royal Dutch).
Voor de liefhebbers; de volatiliteit van een aandeel wordt gewoonlijk berekend door de standaarddeviatie van een fonds te berekenen. Voor de korte termijn nemen we vaak een maand. De volatiliteit heeft dan betrekking op het verleden. Hoe hoger de volatiliteit, hoe meer beweging van de onderliggende waarde.
Opties op een onderliggende waarde hebben betrekking op koersbewegingen in de toekomst en hebben daarom te maken met verwachte volatiliteit of implied volatility. Hoe hoger de verwachte volatiliteit, hoe meer de onderliggende waarde zal stijgen of dalen. De implied volatility is af te leiden uit de optiepremies. In tijden van onrust op de beurs zullen deze stijgen. Immers bij de kans dat we in de toekomst (veel) meer voor de optie (put of call) zullen ontvangen, maakt beleggers enthousiast en ze zullen bereid zijn een hogere premie te betalen.
Een volatiliteitsindex wordt ook wel de angstbarometer genoemd. Een bekende volatiliteitsindex is de VIX. In de VS, op de CBOE in Chicago, kan men handelen in de “verwachte volatiliteit” van de opties op de S&P 500 index, de VIX.
Onderstaand zien we een grafiek van de VIX over de periode 31.12.1985 t/m 31.12.2012. Weinigen van u zullen zich donderdag 24 oktober 1929, ook wel “Zwarte Donderdag” genoemd, kunnen herinneren. Het was een crash met wereldwijd gevolgen. Maandag 19 oktober 1987 vond de volgende crash plaats. Overwaardering van de aandelen en een sterk oplopende rente waren de aanleiding dat de Dow Jones op deze dag met 22,6% daalde. En niet te vergeten de kelderende beurzen in 2008 als gevolg van de kredietcrisis. De AEX daalde in de eerste week van oktober met 25%. Kijken we naar de Volatility Index (VIX) dan zien we in 1987 de top van de index op 150 punten staan. In 2008 werd er een top gevormd van “slechts” 80 punten.
Een crash voorspellen met een exacte datum is moeilijk voor beleggers. Ook nu zijn er doemdenkers die een crash zien aankomen. In de VS staan indexen op hun top. Maar ze vertellen er tevens bij dat het nog wel een paar jaren kan duren voor het fenomeen kan plaatsvinden.
Het is niet onverstandig dat beleggers zo nu en dan hun winst veilig stellen om bij dalende koersen eens te kijken naar aandelen die uit hun dal aan het klimmen zijn. Het is met beleggen net als met werken. Zonder moeite zul je nooit iets bereiken!
Volgens ING moeten we onze aandelenportefeuille gaan afbouwen wanneer de VIX terecht komt tussen 20 en 25 punten. Per 30 juni 2017 stond deze op slechts 11,18. U bent gewaarschuwd.


Bron Wikipedia: CBOE Volatility Index (VIX) 1985–2012.

Ton Büchner houdt het per direct voor gezien bij AkzoNobel
Woensdag 19 juli kwam een bericht naar buiten dat de CEO per direct afscheid neemt van AkzoNobel. Deze man kan zijn functie waarschijnlijk niet aan. Bij zijn aantreden in 2012 ging het ook al snel mis. Toen moest hij een tijdje verstek laten gaan wegens een burnout. Na de druk die PPG op hem heeft gelegd kan hij het weer niet overzien. Stoppen is dan het beste wat hij kan doen. Er is al een nieuwe man benoemd met hopelijk wat meer eelt op zijn ziel. Als alle commotie rondom de onderneming blijft aanhouden zal de nieuwe CEO, Thierry Vanlancken van de divisie Speciality Chemicals, het nog zwaar te verduren krijgen wanneer ook president-commissaris Antony Burgmans zijn poot stijf houdt om het bedrijf op eigen kracht overeind te houden. PPG heeft overigens op 20 juli aangegeven geen nieuw bod uit te brengen en dat het AKZO “achter zich heeft gelaten”. Wat er dan ook van waar is. Voor december kunnen ze toch geen niet bod uitbrengen. Over Akzo zal het laatste woord nog wel niet zijn gezegd.


Bron: IEX

Rente Nederland en VS en de EURO/USD
De rente in Nederland is dit jaar met zo’n 84% gestegen. Historisch is de 10-jaarsrente nog steeds laag met een percentage van 0,61%. In de VS is deze rente 13% gedaald tot 2,24%.
De Euro wordt alsmaar sterker ten opzichte van de US-dollar. In iets meer dan een maand tijd is de waarde van euro gestegen van 1,1173 naar 1,1642. De analisten gingen er begin 2017 nog vanuit dat de koers van het muntpaar binnen enkele maanden EUR/USD = 1,00, a pari dus, zou staan.
Hier zien we maar weer dat voorspellingen vaak luchtfietserij is. Juist bij valuta’s is voorspellen vaak een onbegonnen zaak. In een rustige markt kunnen grafieken nog een beeld vormen, maar bij buitengewone gebeurtenissen laat de grafiek het ook afweten. Renteverschillen, politieke ontwikkelingen, verschillen in BBP, oorlogen etcetera, het speelt allemaal een rol. Daarom kan een valuta zomaar stijgen of dalen. Denk aan de Brexit, waarna het Britse Pond in een glijvlucht belandde.

Aandelen Indexen
In Nederland zijn de indexen amper van hun plaats gekomen. De ene dag stijgen ze en de andere dag volgt een daling. Nu het cijferseizoen is begonnen kunnen individuele aandelen echter flink in beweging komen. ASML kreeg er na prima cijfers 8,2% bij. AirFrance-KLM ging op weekbasis 13,1% achteruit, nadat Easyjet druk op de prijzen zette. In het kielzog van ASML volgde Besi en ASMI met flinke plussen.
Duitsland en Frankrijk lieten de afgelopen week een halvering van de koerswinst sinds 1 januari zien. De indexen in de VS vertoonden de afgelopen week telkens nieuwe records. Wanneer gaat het daar eens een keer mis? Dan volgt Europa vanzelf. De BRIC-landen lieten alle vier een stijging zien van 3% tot 4%.

Brent en WTI
De Brent olie en de Amerikaanse WTI maken de laatste weken de vreemdste capriolen. Tegenstrijdige berichtgeving zetten beleggers steeds op het verkeerde been. Even wegblijven zou ik adviseren totdat de rust is weergekeerd en er een duidelijke trend omhoog of omlaag in de grafiek is te constateren.

Edelmetalen
Bij de edelmetalen heerst rust. De laatste week stijgt het goud weer na een forse daling begin juli.
Hetzelfde verhaal geldt voor Zilver, Palladium en Platina.

Tropische producten
Hier is koffie de grote winnaar met een plus van 5% sinds vorige maand. De overige producten vertonen, op suiker na, nog steeds oplopende verliezen.

Metalen
Alle metalen die worden genoteerd in onze “indexen, valuta en grondstoffen 2017” hebben zich prima hersteld. Aluminium, koper en zink staan sinds begin 2017 ruim in de plus. Alleen Nikkel heeft sinds 1 januari ruim 12% verloren. De metalen profiteren natuurlijk direct van goed lopende economieën wereldwijd.

Tips voor beleggers
Beleggers moeten de komende maand opletten op de bedrijven die met halfjaarcijfers uitkomen. Zowel in Nederland, Duitsland als in de VS zien we zowel stijgingen als dalingen zodra de cijfers bekend worden. Hoe de vinger dus aan de pols. Bij bedrijven die het goed doen snel een dag van tevoren wat Calls inslaan of Turbo’s long. In geval men slechte cijfers verwacht dan Puts of Turbo’s short.

Vakantie
Beleggers die al met vakantie zijn of nog moeten gaan wens ik namens het bestuur een fijne vakantie.
Hou uw portefeuille even in de gaten. Er kan maar zo een vakantierally of –dip komen.

Theo Bussink
juli 2017