Historie

De club is opgericht op 13 september 1988 door 15 leden, waarbij de behoefte aan het vergaren van kennis op beleggingsgebied de drijf­veer voor de oprichting was.

In de loop der jaren vertrokken leden om verschillende redenen; verhuizing, studie, verandering van werkkring etc. Op een gegeven moment werd de club te klein om nog zinvol tijdrovende voorbereidin­gen te kunnen treffen voor een clubavond.

Via een krantenartikel zijn we in 1993 gestart met het werven van nieuwe leden, met als resultaat bijna 50 aanmeldingen.

Vanuit een gehele nieuwe situatie heeft de B.Z.N. in april 1993 een doorstart gemaakt, met als resultaat dat de club in de loop der jaren sterk is gegroeid. Daar de B.Z.N. in 1998 haar tweede lustrum vierde, zijn er artikelen in verschillende dag- en weekbladen ver­schenen, met als resultaat wederom vele aanmeldingen. Daaruit blijkt dat beleggen de laatste jaren in is.

In 1999 is de nieuwe wet voor de beleggingsstudieclubs in werking getreden. Hierin is bepaald dat een club uit niet meer dan 25 leden mag bestaan. De inleg per clublid is enkele honderden euro’s. Hieruit blijkt dat studie belangrijker dan kapitaal opbouw. Het is echter ook mogelijk als student toe te treden onder aangepaste voorwaarden.

Voor ons had de nieuwe wet als consequentie dat we onze club moesten opsplitsen in 4 clubs en wel BZN-1, BZN-2, BZN-3 en BZN-4. Ieder met een eigen bestuur en een eigen beleggingsportefeuille. Juridisch zijn de clubs dan ook duidelijk gescheiden.

De bijeenkomsten vinden steeds centraal plaats. Zodra echter de beleggingsbeslissingen worden genomen splitst elke groep zich, zodat de portefeuilles onafhankelijk van elkaar worden beheerd.

Sinds enkele jaren is de wetgeving voor beleggingstudieclubs weer aangepast en geldt er geen maximum leden aantal van 25 meer. In het najaar van 2009 hebben de leden van BZN besloten om van de vier clubs BZN-1  t/m BZN-4 om weer samen te gaan in 1 club BZN.