Juni 2020

Beurs- en economisch nieuws juni 2020

Meerdere landen hebben shortsell-ban opgeheven
Met ingang van 19 mei 2020 is de shortsell-ban opgeheven. Deze was ingesteld op
18 maart 2020, achteraf op het dieptepunt van de beurs. Met dank aan al die zogenaamde “kenners” die dit geregeld hebben. De beurzen zijn daarna alleen maar omhoog gegaan. Er was dus blijkbaar sprake van paniek.

De Oostenrijkse, Belgische, Griekse, Franse, Italiaanse en Spaanse effecten-toezichthouders hebben gezamenlijk besloten om hun short selling-verbod, dat sinds medio maart van kracht was, te beëindigen. 

Beleggers opgelet!
Ondernemingen hebben weer een nieuwe methode bedacht om de winst voor de buitenwereld op te poetsen. Het gaat namelijk om een uitbreiding met de acroniem EBITDAC.
Eind 2019 heeft het ISBA ( International Accounting Standards Board) aangekondigd een eind te willen maken aan de wildgroei van alle winstbegrippen. Tot op heden is er door de Board nog geen beslissing genomen. Om de winstbegrippen uit de kwartaal- en jaarcijfers van ondernemingen een beetje te kunnen volgen is enige boekhoudkundige kennis niet verkeerd. Als u het niet te ingewikkeld wilt maken dan kunt u natuurlijk ook naar de nettowinst voor en na belastingen kijken. Ik geef hierna even een overzicht welke begrippen er op dit moment zoal in de aanbieding zijn.

EBITDAC houdt dus ook rekening met de financiële gevolgen van het Coronavirus.

Verder kunt u ook eens kijken op de site van BZN-Gaanderen onder het kopje “Fundamentele analyse”. Daar staat een balans van Nedap NV Groenlo over 2018 met daarbij de berekening met een toelichting van een aantal ratio’s.
Dezelfde ratio’s kunt u ook op andere ondernemingen loslaten.

Gelijk maar doorgaan met de schaal van Mock
De schaal van Mock is al een tijd in gebruik. Harry Mock was PR-adviseur. Hij ontdekte een verband tussen bepaalde kwalificaties van groei en vaste percentages. Percentages worden uitgedrukt in de schaal van Mock. Ondernemingen geven hiermee met een bijvoeglijk naamwoord aan hoe ze tegen de toekomst aankijken. Zo ook bijvoorbeeld PostNL dat op 17 juni 2020 met een update naar buiten kwam. Zonder exacte cijfers te noemen verwacht men dat het bedrijfsresultaat (EBIT) over het 2e kw.2020 “sterk” boven het 2e kw.2019 zal uitkomen. “Sterk” betekent in dit geval een stijging van 20-30%. Soms gebruiken ondernemingen bewust een term die niet voorkomt in de schaal van Mock. De afwijkende term kan dan niet worden omgezet in een cijfermatig percentage. De gehele schaal van Mock met de Nederlandse en Engelse termen vindt u hierna.


De Verenigde Staten staan in brand
De VS staan in brand maar de koersen stegen eerst verder. Tenminste tot 8 juni met een hoogste stand van 27529 voor de Dow Jones. Toen kwamen beleggers ineens tot de conclusie dat ze wel erg snel van de laagste stand van 18481 op 23 maart 2020 naar boven waren geklommen.
De Dow ging daarna op 9 juni 265 punten naar beneden, vervolgens op 10 juni 312 punten en op 11 juni volgde een daling met maar liefst 1751 punten tot 25128.
Dit was de grootste daling op een dag sinds april 2020. Het doet wat vreemd aan dat op 10 juni 2020 de Nasdaq Composite (de technologie beurs)op een all time high stond van 10020 punten. Daarna zakte ook deze index naar 9492 op 11 juni om daarna weer te herstellen tot 9946 op 19 juni.
Waar ging het mis? Eerst was daar de coronacrisis en daarna het (deels) opheffen van de lockdown terwijl het coronavirus nog lang niet verdwenen is. Daarnaast ontstonden er rellen na de dood van een zwarte man door een blanke agent in Minneapolis (VS). Sterker nog, deze toestanden verbreidden zich tot over de gehele wereld en hun beurzen.

Overige beurzen herstelden zich eerst ook
Het waren niet alleen de beurzen in de VS die maar bleven stijgen, maar alle beurzen zoals genoemd in het Trends-overzicht van BZN lieten flinke stijgingen zien van
zo’n 10%. Voor de exacte slotkoersen op 19 juni zie de Trends-2020 van BZN. Beleggers dienen er ook rekeningen mee te houden dat de beurzen de komende tijd weer volatieler worden. Volg daarvoor de VIX-index in de VS welke dagelijks wordt gepubliceerd op de IEX One-site. Een hogere VIX betekent een daling op de beurs in de VS, een lagere op een (rustig) stijgende beurs.


GRONDSTOFFEN

De olieprijzen bewegen sterk de laatste tijd
De Brent en WTI olie bewegen naar boven door de “afspraken” die OPEC+ landen proberen te maken om de olieproductie naar beneden te krijgen en daardoor de prijzen op een hoger niveau te brengen. Alleen de Verenigde Staten doet niet mee in het spel. Dat betekent dat er olie in overvloed is en schepen vol olie op zee ronddobberen wachtend op kopers. Hoewel de prijzen van beide oliesoorten zo’n 15% zijn gestegen, verwacht men toch dat de olie weer goedkoper gaat worden door overaanbod en verminderde vraag. De slotkoersen op 19 juni waren voor de Brent $42,02 en voor de WTI $39,50 per barrel, een vat van 159 liter.

Edelmetalen
In tijden van onrust doen goud en zilver het vaak goed. Hoewel ze beiden dit jaar flink zijn gestegen, doen ze het de laatste maand rustig aan. Palladium en Platina zijn de laatste tijd niet veel gestegen, maar zijn erg volatiel. Hierin handelen met turbo’s vereist regelmatig de beurs volgen tijdens de dag.

Agro- en tropische producten stijgen licht
Alleen rijst blijkt de laatste tijd slechter in de markt te liggen, maar is sinds 1 januari met 7,5% gestegen. De laatste maand is de prijs echter met 14% teruggevallen. De overige drie agroproducten staan nog in de min, maar zijn de laatste maand wel wat gestegen. Bij de tropische producten valt de koffieprijs op. Deze is de laatste maand met zo’n 9% gedaald tot $cts 96,15/lb. De ICO (International Coffee Organization) denkt dat het corona-virus een aanmerkelijke invloed heeft op de volatiliteit van de koffieprijzen. Kleine boeren die koffiebonen telen hebben weinig zicht op de continue wijzigingen in de koffieprijzen. Wijzigingen in de vraag- en aanbodverhoudingen hebben op dit moment dan ook een grote invloed op de prijs. De belangrijkste soorten koffie zijn de Arabica en Robusta.
Sinaasappelsap is de laatste maand met 6% gedaald.

Metalen
De prijzen van aluminium, koper, zink en nikkel worden nog steeds via de LME, London Metal Exchange, via de zogenaamde open outcry, een ring of pit op de beurs waarbinnen schreeuwende en door middel van handgebaren de handelaren aangeven of ze een bepaald metaal willen kopen of verkopen en tegen welke prijs. Steekt een handelaar zijn hand omhoog en toont daarbij zijn handpalm, dan betekent dit dat hij wenst te verkopen. Indien een belegger wenst te kopen, steekt hij zijn hand omhoog zonder zijn handpalm te tonen. Dit is de ouderwetse manier van zaken doen voordat elektronisch handelen op vele soorten beurzen zijn intrede deed.
Terugkomend op de prijzen, dan zien we dat de prijs van alle genoemde metalen flink zijn gestegen de laatste maand. Dat is een teken dat de vraag groter is dan het aanbod. Dat kan dan weer wijzen op industriële groei nu steeds meer bedrijven weer opengaan na de coronacrisis. Als eerste natuurlijk in China dat als grootverbruiker van metalen bekend staat.
Hierna heb ik aangegeven hoe de economische theorie van de vraag- en aanbodcurve van goederen in het algemeen wordt weergegeven. Deze grafiek geldt niet alleen voor de goederenhandel, maar in principe ook voor de handel in effecten.

P = Price         – prijs
Q = Quantity   – hoeveelheid
S = Supply      – aanbod
D = Demand    – vraag


Bij Wirecard is er gesjoemeld
Wie kent het aandeel niet? Wirecard is een betalingsverwerker waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in het Duitse München. Het aandeel staat genoteerd op de DAX. Het bedrijf ligt al langer onder een vergrootglas omdat het zijn balans niet op orde zou hebben. Nu blijkt dat de accountant geen goedkeurende verklaring wil afgeven omdat er 1,9 miljard euro niet is te traceren.
Toen het bericht op 18 juni naar buiten kwam kelderde de koers met 60% terwijl de dag erop er nog eens 44% af ging. Voor de dalingen stond de koers op €103,84. Aan het slot van 19 juni was er nog €25,90 van de koers over. Een klap van min 75% in twee dagen. Volgens de schaal van Mock betekent dit een forse daling, meer dan 45%. Inmiddels is de CEO en grootaandeelhouder Marcus Braun opgestapt en heeft via de achterdeur het bedrijf verlaten. Aan de voordeur zullen meerdere banken hun opwachting maken om over de kredieten te komen praten. BZN had nog turbo’s shorts aangeschaft op 10 juni. Deze werden echter op 16 juni afgerekend omdat ze door de stoploss gingen. Dat is het leven van beleggers. Soms zit mee, soms tegen.
Wordt vervolgd.

En tot slot deze maand nog een Russische grap
Er zijn drie dingen in het leven die je niet kunt kiezen;
— je ouders
— de plaats waar je bent geboren
— en je president

Theo Bussink
juni 2020