Bijeenkomsten 2019

Data bijeenkomsten 2019

De bijeenkomsten worden gehouden bij:
dhr. Theo Bussink op Recreatiepark “De Wrange” in Doetinchem.

Voor 2019 is besloten de bijeenkomsten om en om op woensdag en donderdag te houden, met uitzondering van de bijeenkomst in december. Deze wordt i.v.m. de kerstdagen gehouden op maandag.

Onderstaand de data voor de bijeenkomsten in 2019. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Woensdag 26 juni 2019
LET OP: bijeenkomst verplaatst van 
27 juni naar 26 juni.
.
Woensdag 24 juli 2019
Donderdag 22 augustus 2019
Woensdag 25 september 2019
Donderdag 24 oktober 2019
Woensdag 20 november 2019
Maandag 23 december 2019

Agenda voor de bijeenkomsten:

  1. Opening van de vergadering
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen vorige bijeenkomst
  4. Behandeling portefeuille / financieel verslag

    PAUZE
     
  5. Gezamenlijk beleggen en uitleg beleggingsbeslissingen
  6. Rondvraag

Sluiting van de avond wordt verwacht rond 22.00 uur.