Bijeenkomsten 2018

Data bijeenkomsten 2018

De bijeenkomsten worden gehouden bij:
dhr. Theo Bussink op het adres op Recreatiepark “De Wrange” in Doetinchem.

Onderstaan de komende bijeenkomsten van 2018. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Donderdag 23 augustus 2018
-	met een lezing over obligaties
	(was eerst in juni gepland)

Donderdag 27 september 2018
-	met een lezing over opties

Donderdag 25 oktober 2018

Donderdag 22 november 2018
-	met een lezing over turbo's

Donderdag 27 december 2018

Agenda voor de bijeenkomsten:

  1. Opening van de vergadering
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen vorige bijeenkomst
  4. Behandeling portefeuille / financieel verslag

    PAUZE
     
  5. Gezamenlijk beleggen en uitleg beleggingsbeslissingen
  6. Rondvraag

Sluiting van de avond wordt verwacht rond 22.00 uur.