Bijeenkomsten 2020

Data bijeenkomsten 2020

De bijeenkomsten worden gehouden bij:
dhr. Theo Bussink op Recreatiepark “De Wrange” in Doetinchem.

De bijeenkomsten van januari t/m juli 2020 worden op woensdag gehouden. In juni worden de data voor de bijeenkomsten van augustus t/m december vastgesteld.

Onderstaand de data voor de bijeenkomsten.
Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur.

Woensdag 24 juni, we willen deze avond maar eens voorzichtig een herstart maken met de bijeenkomsten, we blijven de ontwikkelingen in de gaten houden.

 

Woensdag 22 juli

Agenda voor de bijeenkomsten:

  1. Opening van de vergadering
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen vorige bijeenkomst
  4. Behandeling portefeuille / financieel verslag 
  5. Gezamenlijk beleggen en bespreking van de beleggingsbeslissingen
  6. Rondvraag

Het einde van de bijeenkomsten ligt doorgaans rond 22.00 uur.