Januari 2022

Beurs- en economisch nieuws januari 2022

Voor waarzeggerij moeten we bij economen en analisten zijn
Ik heb vaak gezegd dat je niet alles moet geloven wat genoemde heren te vertellen hebben.
Het FD heeft 20 december 2021 een stuk gepubliceerd wat geschreven is door Daan Ballegeer. Hij schrijft daarin kort gezegd: “beursanalisten zijn er, net als economen, een kei in om achteraf uit te leggen waarom iets niet is gebeurd”. Of het nu gaat om voorspellingen over de inflatie, de koers van de aandelen, de stand van de rente of wat dan ook. Ze zitten er vaker naast dan dat ze gelijk krijgen. Bij het op korte termijn beleggen kunnen we beter afgaan op de technische analyse ofwel het staren naar de grafieken. Voor de lange termijn kun je beter kijken naar de fundamentele analyse, dus het bestuderen van bijvoorbeeld de jaarstukken van een onderneming en tussentijdse cijfers. Het verhaal van de CEO in deze jaarstukken kun je rustig overslaan, want volgend jaar of nog later wordt het allemaal beter. Hebt u al eens een CEO van een onderneming gehoord die verteld dat de komende jaren veel en veel slechter worden? Zo ja, dan graaft hij zijn eigen graf.

Inkoop van aandelen door een vennootschap – voorbeeld
Beleggers kunnen vaak lezen dat een onderneming eigen aandelen inkoopt. U ziet de verwerking daarvan in hun boekhouding, waarbij een beetje boekhoudkundige kennis geen kwaad kan.

BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING:
Artikel 2:385 lid 5 BW verbiedt de ingekochte aandelen te activeren op de vennootschappelijke balans. Ingekochte eigen aandelen mogen volgens artikel 2:373 lid 3 BW niet in mindering worden gebracht op het geplaatste aandelenkapitaal. Ook de gebonden reserves mogen niet worden aangetast, waardoor de transactie vaak als volgt zal worden gejournaliseerd:

Algemene reserve – debet
Liquide middelen – credit

Zodra de aandelen worden ingetrokken, wordt de volgende journaalpost gemaakt:

Geplaatst aandelenkapitaal (aantal ingetrokken aandelen x nominale waarde van elk aandeel) – debet
Algemene reserve – credit


De AEX deed het prima in 2021
Nederland wordt in vergelijking met wereldwijde grote beurzen wel een Mickey Mouse beurs genoemd. Dat is op zichzelf niet verwonderlijk wanneer we bijvoorbeeld naar de Amerikaanse aandelenmarkt kijken.
Maar de AEX heeft het in 2021 bepaald niet slecht gedaan. Hierna ziet u een overzicht per maand waaruit blijkt dat “we” in de top zitten met onze AEX.  Deze index eindigde het jaar 2021 met een winst van 27,75%.

Toch blijft de Nederlandse beurs een Mickey Mouse beurs
Met in totaal 109 fondsen stelt de Nederlandse beurs natuurlijk niet veel voor. Neem de grootste beurzen in de VS, maar ook Duitsland, Frankrijk en andere grote landen in Europa, zijn veel groter dan de Nederlandse beurs. Nu fondsen besluiten naar Engeland te vertrekken moet de politiek in Nederland zich zo langzamerhand achter de oren krabben. Als voorbeeld geldt Koninklijke Olie en Unilever. Ook Boskalis heeft Engeland op de agenda staan.

De rente loopt wereldwijd op
Bij de Trends 2022 kunt u zien dat rente in de VS, maar ook in Nederland aan het oplopen is. De algehele tendens in de wereld is dat de rente gaat stijgen. Wanneer dat zo is, dan is dat goed voor de banken en pensioenverzekeringen welke gebaat zijn bij een hogere rente. Voor bedrijven betekent het de kosten zullen stijgen wanneer ze moeten lenen. Over het geheel genomen zien we op dit moment ook een krapte op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat er sprake is van hogere lonen om geschikt personeel aan zich te binden. Al met al zal de inflatie gaan stijgen. Dat zien we dan ook duidelijk op dit moment. Kunnen bedrijven dit doorberekenen dan is dat gunstig. Maar niet elke onderneming durft dat en kijkt eerst de kat uit de boom. 

Bitcoin en Ethereum willen niet verder omhoog
Hoewel de diverse uitgevers steeds positief blijven over de twee munten, zijn meerdere overheden nog altijd negatief. Onderstaande grafiek van Ethereum vertoont op dit moment geen positief beeld. De verwachtingen van “specialisten” dat de Bitcoin dit jaar naar de $100.000 zal stijgen moeten we maar even voor lief nemen.

Op een paar uitzonderingen na staan de meeste aandelen in de min dit jaar
De Trends 2022 laten voor de aandelenbeurzen in de wereld veelal negatieve resultaten zien dit jaar. Een paar uitzonderingen bevestigen de regel.
Voor beleggers is het oppassen geblazen. Welke aandelen krijgen de grootste klappen? Dat zijn de grote technologiefondsen als eerste, de zogenaamde groeiaandelen.
Hoe komt dat? Bij technologiefondsen is de cashflow erg belangrijk. Door de toekomstige cashflow in te schatten vanuit de jaarlijkse balanscijfers en deze naar de contante waarde te berekenen, stel bijvoorbeeld 5 jaar, krijgen we de huidige waarde van een onderneming. Maar om de contante waarde te berekenen hebben we een rentevoet nodig. Wanneer de rente oploopt zal de contante waarde dalen en daarmee het betreffende aandeel. En dit laatste is op dit moment aan de hand. Vandaar dat Apple, Amazon, maar ook onze Adyen, zo in koers aan het dalen zijn.

De goederenbeurzen
Olie
De olieprijzen van de Brent en WTI zijn dit jaar al met 13% gestegen. Reden, de houding van Rusland in het internationaal gebeuren en de angst dat de oliekraan wordt dichtgedraaid.

Edelmetalen
De edelmetalen staan alle vier in de plus. Bij internationale spanningen die er op dit moment zijn dragen ze bij aan de vlucht in goud en zilver. Voor palladium en platina gelden weer andere normen zoals in auto’s waarin dit metaal nu nog wordt gebruikt als katalysator om de Co2 en NOx-uitstoot te verminderen.

Agroproducten
Bij deze producten genoemd in de trends zien we alleen maar stijgingen. Hier kan het weer, veel of weinig regen, vorst of hitte, de oorzaak zijn. Maar ook afdekkingen door leveranciers en kopers op de termijnbeurzen kunnen een (grote) rol spelen.

Tropische producten
Hier zien we een flinke prijsstijging van sinaasappelsap. De topleverancier van sinaasappels is Brazilië met 17.000.000 ton productie. Sinaasappels zijn gevoelig voor nachtvorst dat ook in Brazilië grote schade kan aanrichten waardoor meer vraag dan aanbod op de wereldmarkt de prijs kan opdrijven. De koffie en suikerprijzen staan op dit moment in de min.

Metalen
Aluminium, koper, zink en nikkel staan dit jaar ruim in de plus. Bij de metalen speelt energiegebruik een grote rol. En u weet dat de laatste maanden de energieprijzen flink zijn gestegen. Energie heeft een grote invloed op de productie van genoemde metalen in onze Trends 2022. Hierna ziet u de mutaties van de nikkelprijs in US-Dollar.

Wat kunnen beleggers verwachten van de beurzen de komende tijd? U hebt hiervoor kunnen lezen dat de rente zal stijgen. De vraag naar metalen is groot. Er is onrust in de wereld, met name tussen Rusland en de VS. De energieprijzen stijgen. Allemaal omstandigheden die beleggers niet vrolijk maken. Op dit moment kunt u aandelen met een forse winst (lang beleggen) wat inperken of allemaal verkopen en rustig afwachten wat de beurzen de komende tijd gaan doen. U kunt altijd weer gespreid instappen wanneer de aandelenkoersen tot rust komen. Het adagium voor beleggers is spreiding in regio’s en in de tijd. Zeker geldt dit voor jongeren. Ouderen zullen wat voorzichtiger moeten zijn. Nu nog in obligaties gaan zitten is behoorlijk risicovol bij een stijgende rente.

Verder komen de 4e kwartaalcijfers 2021 en de verwachtingen voor het komende jaar of jaren naar voren. ASML heeft de cijfers al vrijgegeven. Komende week komen grote jongens als IBM, Microsoft, Tesla, Intel, Boeing en Apple met hun cijfers.

Theo Bussink
Januari 2022