Jongeren en beleggen?

LEREN BELEGGEN VOOR JONG EN OUD BIJ BZN

Leer jongeren struikelen, falen en schipperen
Een artikel in de Gelderlander van zaterdag 6 december 2014 bracht ons bestuur op een idee dat bij BZN al langer op de agenda stond. Hoe betrek je jongeren vanaf zo’n zestien jaar bij beleggen? Natuurlijk is het zo dat weinig jongeren van 16 jaar al beleggen, op een enkele uitzondering na. Ze hebben daar gewoon het geld niet voor. Je moet ze dus op een andere manier betrekken bij het wel en wee van beleggen. We hebben begin dit jaar al eens een lezing op een school gegeven. Maar eenmaal een lezing is natuurlijk veel te weinig. Ook heeft niet iedereen in de klas de interesse daarin. We zullen dus veel gerichter moeten werken.

We denken er nu aan om de werkelijk geïnteresseerden nauwer bij BZN te betrekken. Maar hoe dan wel? Ten eerste moeten we ervan uitgaan dat de inleg van ca. € 1.000  als lid van onze club niet haalbaar is voor de jeugd. Te denken valt bijvoorbeeld om ze te leren beleggen met een virtuele portefeuille van bijvoorbeeld € 25.000 met daaraan gekoppeld een prijs, of enkele prijzen, voor de beste resultaten die op het eind van het jaar zijn behaald.

Te denken valt daarbij aan jongeren vanaf ca. 16 jaar. HAVO en VWO jongens en meisjes die Economie & Maatschappij (E&M) als vakkenpakket in de bovenbouw hebben. Maar ook MAVO-leerlingen komen in aanmerking, zeker wanneer ze in de bovenbouw voor de theoretische leerweg met de sector economie in aanraking komen.

Wat heeft een en ander voor de scholen als voordeel? Tijdens onze beleggingsavonden komen ze in aanrijking met beleggen in de praktijk. Omdat de wereld tegenwoordig net een groot dorp is geworden, komt er nogal het een ander bij kijken om het overzicht te bewaren. Natuurlijk is kennis van de economie daarbij erg belangrijk, maar ook wat wiskunde kan geen kwaad. Tijdens de avonden kunnen ze leren van de praktijkervaring van de oudere leden. Zij kunnen als het ware de jeugd “bij de arm” nemen. We slaan als club twee vliegen in een klap. De jeugd leert hoe de praktijk van beleggen werkt, in een voor hun vaak vreemde wereld. De ouderen leren van de jeugd door hun opleiding die vers in het geheugen zit en daarnaast ook nog onbevangen zijn. Naast de soms “saaie” theorie kan de jeugd veel zaken in de praktijk toetsen. Een soort “stage lopen” dus.


Waarom is beleggen bij de jongeren belangrijk geworden?
Sinds de crisis in 2008 ziet de wereld er toch wel iets anders uit. De zakenwereld is met allerlei nieuwe regels opgescheept. Denk maar eens aan de banken, waar juist alle problemen zijn begonnen. Slaan al die regeltjes misschien wat door? Daar zullen we het hier niet over hebben. Feit is wel dat het voor de jongeren op dit moment op vele terreinen moeilijker is geworden. Denk aan een verkeerde opleiding waarmee geen baan te krijgen is. Hoe moeilijk het is een hypotheek te krijgen om een huis te kopen. En dan het betalen van een maandelijkse premie voor het toekomstige pensioen. Kranten staan er dagelijks vol van. In het kort gezegd komt het erop neer dat de jongeren vandaag de dag steeds meer zelf zaken moeten gaan regelen. Dat kan door te gaan sparen, maar dat brengt de laatste jaren weinig op. Beleggen breng over een langere termijn gemiddeld 6 tot 7 procent op. Maar op korte termijn is dat lang niet altijd zeker. Beleggen gaat gepaard met risico’s, dat is duidelijk. Daarom onze tip; ga eerst droogzwemmen om de valkuilen te leren kennen. Banken proberen je nog steeds naar zich toe te trekken met vaak onbegrijpelijke voorstellen. Ze zeggen dat ze steeds aan de klant denken. Dat is natuurlijk niet zo, er moet omzet op de plank komen. Wat dat betreft is BZN onafhankelijk. We hebben geen enkel belang bij een bepaalde bank of onderneming.


Valt de leeftijdsgroep van zeg maar vanaf 25 jaar bij BZN buiten de boot?
Zeker niet. Zij kunnen zich als volwaardig lid bij ons aanmelden. Zij betalen dan natuurlijk een inleg ter grootte van hierboven genoemd bedrag. Dat is de waarde van de participatie op het moment van intreding en kan dus wat schommelen. Met dat geld wordt binnen de club gezamenlijk belegd. Bij aanmelding via deze site krijgt u een overzicht toegestuurd hoe de vereniging werkt en wat het intredebedrag is. U kunt natuurlijk ook bellen naar de penningmeester 0315-329723. Tevens kunt u dan de eerstvolgende bijeenkomst vrijblijvend bijwonen om te zien hoe alles in de praktijk werkt.
Het Bestuur