Obligaties

Obligaties zijn schuldbewijzen van een onderneming of van de Staat. Elke obligatie geeft een van tevoren vastgestelde rente per jaar. Op het eind van de looptijd ontvangt u de nominale waarde van uw obligatie terug. Nederlandse obligaties worden op Euronext Amsterdam verhandeld. Opdrachten kunt u geven aan uw bank of commissionair.
Bij Obligaties moet u na inschrijving tegen een koers van 100% er rekening mee houden dat daarna de koers gaat fluctueren. Stel dat u inschrijft tegen couponrente van 3% en de markrente van de looptijd van de obligatie gaat naar 5%, dan gaat de koers naar beneden (onder pari). Gaat de marktrente dalen dan loopt de koers op. In het eerste geval zult u er per saldo niet beter van worden. In het tweede geval, wanneer de marktrente daalt, hebt u in ieder geval de nominale couponrente per jaar en bij verkoop strijkt u ook nog koerswinst op.

Obligaties geven u geen stemrecht.