Opties op aandelen

Opties op aandelen:

Al in de klassieke oudheid kunnen we opties terugvinden. Het was in de tijd van de Oude Grieken dat er opties op bijvoorbeeld het gebruik van olijfpersen werden verhandeld. Als de olijfoogst bijzonder goed was, waren er veel persen nodig; viel de oogst juist tegen, dan was er weinig behoefte aan deze apparatuur.
Hoewel het mechanisme van de optie dus al geruime tijd bekend is moest men eerst tot een vorm van standaardisatie komen voordat ze op een effectenbeurs verhandelbaar konden worden. 

In 1978 zag de eerste optiebeurs van Europa het licht onder de naam European Options Exchange (EOE), gevestigd in de Beurs van Berlage Amsterdam.
De eerste jaren waren geen succes. Pas in het begin van de jaren tachtig kwamen de opties tot leven. De economie zat in een opgaande fase na de slechte jaren zeventig met een hoge inflatie. Daarna ging het ook opwaarts met de handel in opties.
Eind 2002 stopte de vloerhandel en kwam de beeldschermhandel.

Er zijn twee soorten opties: 
Callopties welke een kooprecht geven van de onderliggende waarde tegen een vooraf afgesproken prijs, en
Putopties die een verkooprecht geven tegen eveneens een vooraf afgesproken prijs. Beleggers kunnen de opties kopen (Open Buy) of verkopen (Open Sell).
Daarna kunnen deze opties worden gesloten door respectievelijk een Close Sell of een Close Buy.

Ook moet u  voordat u in opties gaat handelen een apart contract met uw bank tekenen. Verder is er wel kennis nodig van deze producten en hun werking.

Het eenvoudigste is de Open Buy (aankopen) van een optie op aandelen.
Als voorbeeld neem ik Ahold Delhaize (AH). De aankoop van 1 Call AH; 20 augustus 2021; € 25,00 doet een laatprijs van € 0,59.

Uitleg van de termen.

  • AH is de afkorting van het aandeel bij deze optie
  • Elke optie heeft een afloopdata; hier 20 augustus 2021
  • 1 optie heeft betrekking op 100 aandelen. Dit is de standaard.
  • De uitoefenprijs is hier € 25,00
  • Op de beurs heeft elke optie een bied- en laatprijs. Om zeker te zijn van uitoefening ga ik hier uit van de laatprijs; op moment van schrijven € 0,59.

Verwacht u dat het aandeel van Ahold zal gaan dalen dan kunt u kiezen voor een Open Buy (aankopen) van een 1 Put AH 20 augustus 2021 € 25,00 met een laatprijs van
€ 1,18.

Verdere uitleg van de termen is overbodig, want het hiervoor genoemde voor een Call geld ook voor de Put.

Er zijn nog vele andere mogelijke combinaties mogelijk. Maar dat zal ik op een later tijdstip gaan uitleggen. Wanneer u de bovengenoemde grondbeginselen kent dan begrijpt u de combinaties beter.

Theo Bussink
10 juni 2021