BZN informatie

logo BZN

BZN – Beleggingsclub Zonder Naam
______________________________________________________________________

Beleggingsclub BZN is:

 • Gevestigd in Gaanderen (bij Doetinchem)
 • Opgericht in 1988
 • Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 40124925


Het bestuur bestaat uit: 

 • voorzitter vacant 
 • Th.J.M. Bussink – penningmeester – tel. 06-20951756
 • secretaris vacant 


De bijeenkomsten worden gehouden bij TTV Odion in Gaanderen.
  

De data van de bijeenkomsten staan op de site onder
“Bijeenkomsten”.

Wilt u contact met ons opnemen dan verzoeken wij u gebruik te maken van het contactformulier.

______________________________________________________________________

Doelstelling van de Beleggingsclub BZN

Het doel van BZN is de leden kennis te laten maken met de mogelijkheden van het scala aan beleggingsmogelijkheden en producten waarbij uiteraard ook de nadelen van de diverse producten niet onbesproken blijven.

BZN is dus een beleggingsSTUDIEclub waar de kennis opgedaan kan worden en het geleerde in praktijk gebracht kan worden.

Rendement is belangrijk maar niet leidend binnen onze club.

 

 De bijeenkomsten

De leden kunnen bij de maandelijkse bijeenkomsten zelf met voorstellen komen. Deze worden gezamenlijk besproken en, indien de meerderheid akkoord gaat, uitgevoerd.


Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen alle leden per e-mail de volgende verslagen:
 

 • financieel verslag met alle mutaties op de beleggingsrekening van de afgelopen maand en resultaatberekening over de afgelopen periode.
 • een rendementsberekening tot en met de laatste bijeenkomst en een berekening van de waarde per participatie.
 • de notulen van de vorige vergadering.
 • een cijfermatig overzicht van de trends op de beurs en de goederen markt
 • een commentaar op belangrijke gebeurtenissen in de wereldeconomie en eventuele interessante beleggingsmogelijkheden

(deze laatste 2 items staan ook op onze site onder “Beurs en economisch nieuws”)

Tijdens de bijeenkomsten kan gebruik gemaakt worden van het internet om via diverse sites als MarketWatch, beurs.nl etc. koersverloop en grafieken van fondsen te bekijken.

Na de bijeenkomst volgt een verslag van de beleggingsbeslissingen en de uitgevoerde orders. Wanneer daar aanleiding toe is wordt er ook nog een tussentijds overzicht van de stand van zaken verzonden.

Wanneer op een bijeenkomst een bepaald thema behandeld is wordt ook een samenvatting met eventuele berekeningen of berekeningsmethodes toegestuurd. We zijn bezig om op de site ook nadere informatie over beleggingsproducten eventueel met voorbeelden van berekeningen toe te voegen.

Ook wanneer u een bijeenkomst niet heeft kunnen bezoeken wordt u dus voorzien van informatie.


Regelmatig bestaat de mogelijkheid, via de VEB of onze club, om bedrijven of instellingen te bezoeken. 

Hiervan hebben wij in het verleden regelmatig gebruik gemaakt. Wij bezochten onder andere de Effectenbeurs en Optiebeurs in Amsterdam. De Dag van het Aandeel in Amsterdam en de bedrijven Nedcon in Doetin­chem, Nedap in Groenlo en Wegener in Apeldoorn. 

 

Naast diverse boekwerken zijn ook belangrijke dag-, week- en maandbladen voor de actieve belegger bij de beleggingstudieclub aanwezig o.a. het Financieel Dagblad, Beleggers Belangen en Effect VEB.

De afgelopen jaren is BZN regelmatig in de publiciteit geweest, zoals in landelijke en regionale kranten, maandbladen en ook op radio en tv.